Terbuka kepada semua usahawan kraf tempatan yang menyertai jualan kraf 
di Hari Kraf Kebangsaan 2013 sahaja.

KRITERIA PEMILIHAN 
Keaslian
Memaparkan indentiti budaya dan nilai-nilai estetik tradisional :
melalui paparan nilai estetik dan kebudayaan tempatan.
Inovasi
Inovasi dalam rekabentuk dan pengeluaran :
ditunjukkan oleh campuran penggunaan bahan, rekabentuk dan proses pengeluaran yang tradisional dan kontemporari dan kreatif.
Kebolehan pasaran
Kebolehanpasaran produk kraf yang mempunyai potensi untuk pasaran serantau atau antarabangsa :
berkaitan dengan fungsi produk, penggunaan yang selamat hubungan harga dan kualiti yang seimbang atau kemampuan pengeluaran.
Pemilihan Bahan
Kecemerlangan yang ditunjukkan dan penetapan piawaian kualiti dalam :
ditentukan oleh penggunaan bahan-bahan yang berkualiti tinggi khususnya kepada pembuatan. Bahan hendaklah 70% kategori bidang yang dimasuki dan 30% lagi campuran bahan.
Mesra alam ( kemasan )
Berkenaan alam sekitar dalam bahan dan teknik pengeluaran :
Contoh penelitian dari segi kemasan akhir melalui penggunaan pewarna semulajadi, gentian asli, bahan kitar semula dan penggunaan bahan-bahan dan proses pengeluaran yang mesra alam.
Persembahan dan Pembungkusan
Kaedah pembungkusan yang kemas dan  menarik :
Bersesuaian dengan produk bagi menjamin ketahanan dan keselamatan produk tersebut.
Sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung  Urusetia Pertandingan Produk Kraf 2013, Pusat Rekaan Kraf, Kompleks Kraf Kuala Lumpur. 

sumber Bahagian Rekaan 
'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'