Perjumpaan Bulanan bersama kakitangan telah diadakan pada 9 Mei 2010. Sesi perjumpaan dihadiri Pengarah Kompleks Kraf Langkawi iaitu Hajah Norizan bt Lob. Dalam ucapannya, beliau telah menyentuh pelbagai aspek berkaitan pentadbiran pejabat, aktiviti promosi kompleks dan juga etika kerja kerja warga Kompleks Kraf Langkawi.

a1
a2
b1
b2
c1
c2
d1
d2
e1
e2

'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'