29.5.10
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA
SULTANAH HAJJAH HAMINAH BINTI HAJI HAMIDUN
D.K.H., D.K.(Kedah)
SULTANAH NEGERI KEDAH DARUL AMAN 

a1
a2
b1
b2
c1
c2
d1
d2
e1
e2'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'