2 Februari 2011

 Para graduan diberi taklimat ringkas
mengenai Kompleks Kraf Langkawi
oleh En Razib
Para graduan melawat sekitar
Bazar Kraf Kompleks Kraf Langkawi


Para graduan melawat ke
Art & Craft Batik
Para graduan mencuba sendiri 
pewarnaan batik
Para graduan diberi tunjuk ajar oleh 
En Eliasshah tentang teknik
mewarna batik.
Para graduan mencuba sendiri 
pewarnaan batik
'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'