5 April 2011

Peguam Negara Brunei Yang Berbahagia Datin Paduka Hajah Hayati binti Pehin Orang Kaya Shahbandar Dato Seri Paduka Haji Mohd Salleh.'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'