9 April 2011
 Ketua Pengarah, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri.

'BUDI BAHASA BUDAYA KITA'